Kiírták a Bursa Hungarica pályázatokat

- önkormányzati közlemény -

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az 51/2007. (III.26.) kormányrendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj időtartama („A” típusú pályázat esetén) 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második félév, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30–16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve hétfő és szerdai munkanapokon 7.30- 16.00 óráig lehet a Szociálpolitikai, Egészségügyi és Közigazgatási Irodában (B ép. II. em. 13. iroda) benyújtani a pályázathoz előírt űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékleteket csatolva. (A pályázati űrlap mindkét irodán rendelkezésre áll!)

A felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírt „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

(A részletes pályázati kiírások a Polgármesteri Hivatal (Óváros tér 9.) Ügyfélszolgálati Csoportja hirdetőtábláján vagy az önkormányzat honlapján megtekinthetők.)

Mindkét típusú pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

Az „A” típusú pályázat kötelező melléklete a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a veszprémi honlapon a Bursa Hungarica címszó alatt hozzáférhető, és a felsőoktatási intézmény által kitöltendő jogviszony-igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt. (Az Ügyfélszolgálati Csoportnál, illetve a megjelölt „B” épület II. em. 13. irodában az egyéb kötelező mellékletek formanyomtatványaival rendelkezésre állnak, valamint a hivatal honlapjáról letölthetők.)

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A polgármester a támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2008. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható awww.bursa.hu , valamint a Polgármesteri Hivatal www.veszprem.hu internet címen.

Rovat: