50 milliárd forint fejlesztésekre

- a következő két évben -

Lezárultak a Közép-dunántúli régió kistérségeiben a Regionális Fejlesztési Ügynökség által a 2009–2010-re szóló akcióterv egyeztetési változatának társadalmasítása céljából szervezett egyeztető fórumok, melyeket öt városban (Dunaújváros, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém, Zirc) tartottak az ügynökség szakemberei.

A „Partnerség az akcióterv tervezésében” elnevezésű rendezvény célja a 2009–2010. évi pályázati kiírások alapját képező akcióterv széleskörű társadalmi egyeztetése, melynek során az akcióterv egyes prioritásainak bemutatásán túl lehetőséget biztosítottak a szervezők a felmerült problémák, kérdések megvitatására is.

A veszprémi esemény keretében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, a társadalmasítási vita során szerzett tapasztalatok, vélemények ismeretében alakítja ki a testület a régió akciótervét a következő két éves időszakra, majd továbbítja azt az irányító hatóság felé, hiszen a források felhasználásába az Európai Unió is beleszól.

Pál Béla tájékoztatott, a 2007–2008-as időszakra eső források jelentős része lekötött, a pályázatok nagy része lezárult, a maradványösszegek esetében pedig megvan a lehetőség arra, hogy azokat átcsoportosítsák a következő két évre.

A régióban 2007 és 2013 között 149 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre, ebből a 2007–2008-as időszakra vonatkozóan mintegy 70 milliárd. A tapasztalatok alapján a legtöbb pályázat a közoktatási infrastruktúra-fejlesztés pályázatra érkezett be, de nagy volt az érdeklődés az utólagos akadálymentesítés, valamint a belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatok iránt is. Veszprém megye 2007–2008-ban több mint 800 millió forintot nyert el hazai, több mint 40 milliárd forintot pedig európai uniós forrásból.

Bár a végleges pénzügyi keretek a 2007–2008. évi pályázatok maradványösszegeitől is függnek, tehát számos esetben akár jelentős növekedés várható 2009-2010-es időszakra tervezett források tekintetében. A következő két évben mintegy 50 milliárd forint összegű európai uniós támogatás várható a Közép-dunántúli régióban. A tervek szerint ebből az összegből 11 milliárd jut gazdaságfejlesztésre, 8 milliárd turizmus- valamint településfejlesztésre, 19 milliárd környezet- és közlekedésfejlesztésre, 2,5 milliárd humánerőforrás-fejlesztésre.

Rovat: