Kétezer katona készül az év gyakorlatára

Idén immár negyedik alkalommal kerül sor a Magyar Honvédség legnagyobb horderejű kiképzési rendezvényére, a Bevetési Irányra. A szeptember 15. és október 15. között megrendezendő gyakorlaton 1900 katona és több mint száz technikai eszköz vesz részt az MH Bakony Harckiképző Központ várpalotai gyakorló- és lőtéren.

A Magyar Honvédség számára nélkülözhetetlen az ilyen jellegű felkészítés, amely elengedhetetlen részévé vált a professzionális magyar haderő kiképzési rendszerének, és szavatolja, hogy a honvédség feladatait itthon, valamint a NATO szövetségi rendszerén belül is maradéktalanul és sikeresen végrehajtsa.

A fent említett időszakban az Veszprém lakókörnyezetében a katonai erők és eszközök, megnövekedett forgalma lesz jellemző. A technikai eszközök mozgatásakor csakúgy, mint a gyakorlat végrehajtásakor a biztonság maximális betartására törekednek. A parancsnokság vezetése nagy gondot fordít a civil és katonai kapcsolatok erősítésére. A gyakorlat során a végrehajtó állomány a polgári lakosság nyugalmát, megszokott életvitelét nem szándékozik zavarni. Ezzel együtt a parancsnokság és a Polgármesteri Hivatal kéri a lakosság megértését és türelmét!

Az első Bevetési Irány gyakorlatot még 2005-ben rendezte meg a Magyar Honvédség. Ekkor a haderő törvényekben megfogalmazott feladatait, kialakított képességeit, valamint a zászlóalj és a dandár modul rendszerű szervezeti felépítését mutatták be a szakmai és a civil közönségnek. Idén a fő célkitűzés az országvédelmi műveletek megtervezése és megszervezése, a vezetési és irányítási feladatok gyakoroltatása, valamint a szárazföldi és légi kötelékek közötti együttműködés.

Rovat: