A Jutasi – Budapest úti kameráról

- Katanics Sándor sajtóanyaga -

2008. augusztus 26-án VMJV Közgyűlésén a napirendek tárgyalása előtt kérdéseket intéztem polgármester úrhoz. Kérdéseimben, ahogy arról a média is tudósított, többek között arról érdeklődtem, hogy mekkora összeggel járult hozzá az önkormányzat a Jutasi – Budapest út kereszteződésébe kihelyezett kamera költségeihez.

Milyen intézkedéseket igyekszik tenni a polgármester annak érdekében, hogy a kialakult feszült helyzet megoldódjon? Azt is megkérdeztem, hogy az elmúlt napokban a helyzetjelző vonal miért került áthelyezésre, és van-e tudomása erről az önkormányzatnak?

Debreczenyi János azt állította, hogy a kamera létesítésének költségeihez nem járult hozzá az önkormányzat, csak a kamera kihelyezéséhez adta hozzájárulását. Azt is elmondta, nem tud arról, hogy a burkolati jelet átfestették.

Lehetőséget adott ugyanakkor az Szervezeti és Működési Szabályzattól eltérő módon arra, hogy Némedi Lajos az előzetesen jelzett kérdésfeltevések helyett engem próbáljon személyesen felelőssé tenni azért, hogy ilyen jelentős mértékű pénzbüntetésben részesülnek azok, akiket a kamera a piroson áthajtáskor rögzít.

Némi kis utánjárással sikerült kiderítettem a következőket. Veszprém MJV Önkormányzata közösen pályázott 2007-ben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal az „Összefogással a Biztonságos Veszprémért” címet viselő pályázattal az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál (honlapja: www.biztonsagosveszprem.hu).

A város által vállalt pályázati önrész 2 millió Ft volt. A pályázaton 14 millió Ft-ot sikerült elnyerni. A benyújtott pályázat szövege itt tanulmányozható:

Egy részlet a pályázatból:
„A pályázat keretében kívánjuk megvalósítani a város legforgalmasabb útszakaszán található három jelentős kereszteződés kamerarendszerrel való lefedését, a kamerás megfigyelésére utaló tájékoztató táblák kihelyezését, a lakosság széles körű tájékoztatását a médián, illetve kiépített internetes oldalon keresztül, valamint a közlekedési jelzőlámpák utasítását figyelmen kívül hagyók képi rögzítését.
A program keretén belül a következő kereszteződésekben tervezzük kiépíteni a kamerarendszert:
Budapest út – Jutasi út
Budapest út – Cholnoky út
Budapest út – Mártírok útja.”

VMJV Önkormányzatnak Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága elnökeként és a pályázati anyag elkészítésének közreműködőjeként ott ült a közgyűlésen dr. Hudvágner Tamás is, mint képviselő, és egy szót sem szólt, amikor Debreczenyi János azt állította, hogy az önkormányzat nem támogatta anyagiakkal a kamera kihelyezését. Ezek szerint pedig nem mondott igazat.

Akkor sem mondott igazat, amikor azt válaszolta, nincs köze az önkormányzatnak a helyzetjelző vonalnak a lámpához közelebbi áthelyezéséhez, átfestéséhez. Az önkormányzat és a rendőrség egyeztetésének eredményeként a napokban az önkormányzat helyeztette át a helyzetjelző vonalat.

A kérdéseimnek valójában az volt a lényege, hogy jelezzem, az önkormányzatnak is van felelőssége a kamera adott helyen történő működtetésében. Sőt, mint ahogy az a pályázat részleteiből kiolvasható, a pályázók vállalták is, hogy a kamerás megfigyelésére utaló tájékoztató táblákat helyeznek ki, a lakosság széles körű tájékoztatását végzik el a médián, illetve kiépített internetes oldalon keresztül. Ez csak részben, vagy egyáltalán nem valósult meg. S ezért a hibáért szerintem Debreczenyi János és a közbiztonsági bizottság elnöke, Hudvágner Tamás is felelős.

A Közgyűlésen sajnos az is kiderült, egyszerűbb a kérdés feltevőjét számon kérni azért, miért ilyen magasak a büntetési díjtételek. A város jelenlegi vezetőinek egyszerűbb vádaskodni, mintsem felelősségüket elismerni.

Némedi állításával szemben a büntetési tételek mértékéről nem állt módomban szavazni, mert azokat kormányrendelet (410/2007.(XII. 29.) tartalmazza, és kormányrendeletekről a Parlament nem szavaz. Némedi Lajosnak sem ártana tehát tájékozódni, mielőtt valódi kérdések és problémák megfogalmazása helyett inkább vádaskodik egy képviselőtársával szemben.

Az ott közlekedők életét segítő visszaszámláló kihelyezése várhatóan a jövő héten fog megtörténni. Az önkormányzat már vagy két hónapja megrendelte azt. Ára körülbelül 100 ezer Ft + áfa. Érthetetlen, hogy miért a kb. 150 millió Ft összbüntetés kiszabása után, s nem a kamera üzembe helyezésével egyszerre történt meg a visszaszámláló kihelyezése.

Ilyenkor óhatatlanul eszébe jut az embernek, talán azért, mert ha így még többen hibáznak, s lesznek majd néhányan akár jogosan is felháborodva, könnyebb lesz a „felfelé mutogatás” és a bűnbakkeresés.

Debreczenyi János állításával ellentétben a szerkezet még a mai napon sincs felszerelve.

Veszprém, 2008. augusztus 27.

Katanics Sándor

Rovat: