Házszámok, bűvészeti napok, cirkusz a népnek és a furfangos bakter

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. július 26-án és augusztus 2-án?

Milyen volt egy igazi falusi bakter, mikor gyógyul meg végre Dummer Auguszt? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

Uj házszámok
Végre megkezdődött az uj házszámozás, mely megszünteti az ezez stb. házszámokat, s ujra kezdik a házszámokat minden utcában, egyik oldalon a páros, másik oldalon a páratlan számokkal. Az uj táblákat már szorgalmasan szegezgetik sokfelé.

– Az első mondat értelmezése többszöri újraolvasást igényelt, és még most sem vagyok teljesen tisztában, mit is takar az „ezez stb. házszámok”-kifejezés.


Carmellini
Bizonyára nem ismeretlen e név sokak előtt, akár Veszprémből, akár másunnan. Napjaink egyik legkitűnőbb bűvésze ő, aki feleségével együtt a bűvészet és gondolatolvasás bámulatosan csodás mutatványaival, kitűnő humoros előadásával pompásan elmulattatja közönségét. Bűvészeti ügyessége miatt a svéd király az aranykoronás Wasa-rendet adományozta neki. – Ma szombaton és esetleg holnap vasárnap este tart előadást az Elit-kávéházban. Ajánljuk a közönség pártfogásába.

– A siker titka: végy egy – lehetőleg olaszos és – hangzatos nevet, egy csinos asszonykát magad mellé, némi hókuszpókusz, és dől a lé. Meg a váza. Rendben.


Cirkusz
Stutzbart Béla cirkusza szerdán kezdte meg előadásait a közönség óriási érdeklődése mellett; az érdeklődést meglehetősen ki is elégitették, csak az volt a baj egész máig, szombatig, hogy a cirkuszi előadások igazi lelke, Dummer Auguszt eddig beteg volt, más valaki helyettesitette, ami persze nem mehet neki oly jól, mint a hivatásos Augusztnak. A többi személyzet azonban igen szép dolgokat produkál. A legnagyobb hatást és tetszést a Les Opavels érik el a nyujtótornászatnak olyan remek tökéletességével, aminőt alig láttunk még; aztán a Wallay testvérek kerékpármutatványai is bámulatra méltók. A lovasmutatványokban Riffenach ur idomitásai és Marianna k. a. merész ügyessége kelt feltűnést. Igen ügyesek Miklós és Alajos fiatal akrobaták is. A cirkusz berendezése elég kényelmes. Most, hogy az igazi Dummer Auguszt is működni kezd, melegen ajánljuk a közönség érdeklődésébe a cirkuszt, mely a nyári estékre igen kellemes szórakozást nyujt. A jövő hét elején hirneves birkózók lépnek föl.

– Veszprém most is épp’ egy cirkuszt vár. Meg az aréna is megnyílt, mint a mai szórakoztató cirkuszi előadások helyszíne. Csak tudnám, mi az a „k. a.”!


A csapi bakter
Csapi csinos kis zalai község. Ujlakkal együtt pihen egy igazi völgyteknőben, de szomszédját, Ujlakot most már alaposan lefőzte és pedig éjjeli bakterjának bölcsességével. Az eset egyszerű, de mert a magyar paraszt leleményes eszét kiválóan jellemzi, érdemes a feljegyzésre. Egyik csapi gazda nagy rakás venyigét rakott össze a kerités mellett, kévékbe kötözve. Mostanában azonban azt tapasztalta, hogy a venyigéjét valaki lopogatja, mert egyre fogyott. Lesett is a tolvajra, de hiába. Végre is megsokalta a dézsmát, ráijesztett a bakterra, hogy ha meg nem keriti a tolvajt, őt panaszolja be kártéritésért, mert hát azért fizeti a falu, hogy a lakosok vagyonát megőrizze. Most már a bakter is leselkedett. Hol itt, hol ott feküdt el a szűribe takarózva, de a tolvaj nem jelentkezett. Amint azonban odább állt, mert hát másra is kellett vigyáznia, a venyigét azonnal megdézsmálták. A bosszuság, a méreg addig keveredett az öreg bakterban, hogy kisütötte a jó gondolatot, a tolvajcsapdát. A legszélső három venyigekévébe elrejtett egy-egy patront, puskaporral töltve s most már nem éjjel, hanem hajnalban, délelőtt, a kenyérsütés idején leselkedett, különösen pedig az előtt a ház előtt, amelynek az asszonyára gyanakodott. Nem sokáig kellett várnia. Egyik közeli reggelen irtózatos puffanás hallatszott ki a gyanus ház konyhájából. Az öreg rögtön ott is termett. Az asszony ijedten futott elibe s rémüldözve panaszkodott, hogy az ördög ijesztett rá a kemencéből. A baktert persze nem lehetett elámitani, mert a tűzben elsült puskaporos patron elárulta a keresett venyige-tolvajt. Az ördögöt elüzte, az asszonyt pedig bejelentette a birónak.

– A falu hőse a bakter. Csavaros ész, fontos és felelősségteljes állás – de milyenek a mai bakterek?

Rovat: