Papíron már több az illemhely

Nem kaptunk választ kérdéseinkre

2007. október 18-án tárgyalta a városi önkormányzat közgyűlése a „Nyilvános illemhely kialakítási lehetőség vizsgálata a városközpont területén” című előterjesztést. Tervek készültek, azonban a megvalósulásukról nem kaptunk információt.

Az elmúlt évben az önkormányzat megvizsgálta, milyen lehetőségek jöhetnek szóba belvárosi illemhely kialakítására. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a kialakításhoz szükséges munkálatok költségbecslésével, hasznosítási javaslattal alátámasztva mutatta be a közgyűlésnek elképzelését. Ebben az Óváros tér 13. szám alatti épület átalakítása, az Erzsébet sétányon lévő nyilvános illemhely bővítése, valamint a Színházkert Óvári Ferenc út felőli lépcsőlejáró alatti illemhely ismételt megnyitása szerepel.

Az Óváros tér 13. szám alatti Polgármesteri Hivatal C épülete lehetőséget biztosítana nyilvános WC, mozgássérült WC és kismama pihenő kialakítására, valamint egy ajándéküzlet, illetve a tetőtérben rendezvények kiszolgálását biztosító öltöző is megépülhet. A korábbi tervező Pannonterv Kft. költségbecslése szerint 2007-es árszinten 28,686 millió forintba kerülne az átalakítás.

Az Erzsébet sétányon lévő illemhelyet 1999-ben újították fel utoljára, az épület a Veszprémi Önkormányzat tulajdona, jelenleg nyilvános WC és raktár funkciókat lát el. A női és a férfi WC-ben 2–2 fülke található, valamint az uraknál 2 db pissoir is helyet kapott. Az épület jelenleg nem akadálymentesített, ezért szükség lenne az előírásoknak megfelelő mozgássérült WC kialakítására, valamint a létesítmény kapacitásának növelésére. A kialakítandó illemhely a tároló helyiség felhasználásával a jelenlegi duplája lehet, többlet alapterület felhasználásával pedig megoldható a mozgássérült WC kialakítása és a férfi, valamint a női vizesblokkok kapacitásának növelése. Az átalakítással kapcsolatban két kalkuláció készült. Az egyik egy egyszerű műszaki tartalommal (költségbecslés: 2,838 millió Ft), melynek során a jelenlegi kapacitás nem változik, illetve egy bővített műszaki elgondolás (7,437 millió Ft), amikor az alapterületet is növelik. Az átépítés fűtési lehetőség kialakításának költségét nem tartalmazza, így a létesítmény továbbra is időszakosan, áprilistól októberig üzemeltethető.

A Színházkert lépcsője alatt található illemhely az 1970-es években épült. Az évek során egyre rosszabb állapotba került, a ’90-es évek közepétől hajléktalanok vették birtokba. A tűrhetetlen állapotok miatt 1998-ban a városvezetés úgy döntött, hogy a helyiségek nyílászáróit befalazzák és megszüntetik, mint nyilvános illemhely. A férfi WC-ben 3 kabin, valamint 4 db pissoir található, a női mosdóban pedig 4 db WC van kialakítva. Az illemhely felújítása során meg kell szüntetni a nedvességet. A felmérés során nem volt megállapítható a villamos vezetékek, víznyomóvezeték és a szennyvízcsatorna állapota. A létesítmény kora meghaladta a 30 évet, így a költségvetés számításakor ezek felújításával is számolni kell, melynek összege a tervek szerint 9,297 millió forintot tenne ki.

Összefoglalva a közgyűlési határozat szerint az Erzsébet ligeti, valamint az Óváros téren történő illemhelyek javítását, kialakítását támogatja a város, az időbeni rangsorolásnál az utóbbit tartják fontosabbnak. Ez utóbbi kialakítása a belváros fejlesztési elképzeléseivel összhangban szükségesen megvalósuló hiánypótló beruházás. A megvalósítást elsősorban pályázati forrásból képzelik el, azonban önerőre is szükség lesz. 2007-ben április 27. és június 8. között volt lehetőség pályázat benyújtására, azonban az interneten található adatok szerint a 2007-TU-KDU-1 kódú, a Közép-dunántúli turisztikai régióban megvalósuló turisztikai beruházások támogatása pályázaton nem sikerült pénzt nyerni.

A Színházkertben lévő, üzemen kívüli WC-csoport felújítását a komplex belvárosi rehabilitációs elképzelések között javasolják.

Az előterjesztést Schmidt István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője készítette tehát 2007 őszén, s jutatta el most szerkesztőségünkhöz.
Szerettük volna megkérdezni, azóta milyen fejlemények történtek, hol tartanak most az előkészületek?
Mikorra valósulhatnak meg az előterjesztésben olvashatók?
Milyen forrás biztosítja a felmerülő költségeket?
Az illemhelyek hiányával kapcsolatosan érkeznek panaszok turisták, vagy éppen vállalkozók részéről?
A Malom utcában található egy mobil illemhely. Ki üzemelteti? Nem lehetne ilyenekből többet elhelyezni?
Tervezik-e a jelenlegi illemhelyek jobb, láthatóbb kitáblázását?

A cikk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Rovat: