A Benedek-hegynél csitt!

- hol és mennyire zajonghatunk? -

Közterületen történő rendezvények alkalmával használati engedélyt kell kérni az önkormányzattól – tájékoztatta lapunkat Dr. Mohos Gábor a Veszprémi Polgármesteri Hivatal aljegyzője. Többek között elmondta, aki ennek nem tesz eleget, vagy éppen hangosabb a megengedetnél, szabálysértést követ el, és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Dr. Mohos Gábor: – Közterületen történő rendezvények alkalmával használati engedélyt kell kérni az önkormányzattól, amit a jegyzői hivatal készíti elő, és a polgármester hatáskörébe tartozik az engedély megadása. Bizonyos területek esetében a rendeletünk előírja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatát, véleményét ki kell kérni. Az engedélyezésekkel kapcsolatosan komoly probléma, hogy a szervezők, vállalkozók nem ismerik az erre vonatkozó 22/2002-es, a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek célja, hogy „az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a szolgáltató tevékenységet végző, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvény által kibocsátott zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályait.” A rendelet hatálya egyébként Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki, vagyis köz- és magánterületre egyaránt.

Index: – Mennyire fontos, hogy egy-egy rendezvény mekkora zajjal jár?

MG: – A közterületi használati igénylés mellé be kell nyújtani egy akusztikai szakértői véleményt is, amely igazolja, hogy a megjelölt helyen a hangosító berendezések üzemeltetése során az övezeti határértékek betarthatók, illetve milyen műszaki vagy más feltételek mellett teljesíthetők. Veszprém zajvédelmi szempontból 4 övezetre tagolódik. Fokozottan védett terület a kórház, a Kálvária-domb, a Benedek-hegy, a Szerelem-sziget és a Margit-romok térsége, a Fejes-völgy állatkerti területe, valamint az Erzsébet sétány. Itt a zajvédelmi határérték nappal (6–22 óra) 45 dB, más időszakban 35 dB. A legnagyobb zajjal járó tevékenységeket a vasút – Jutasi út – Házgyári út és a Séd patak által határolt területen, valamint a Pápai út páratlan oldalán, a Táncsics M. utcától a Bakonykarszt Zrt. telephelyéig lehet elkövetni (60, illetve 50 dB). Amennyiben tehát ezeknek a kritériumoknak megfelel a rendezvény, a jegyző kiadja az engedélyt. Ebben az évben ez eddig 20 alkalommal történt ez meg.

Index: – Mi van akkor, ha engedély nélkül tartanak meg egy rendezvényt?

MG: – Aki a rendeletben meghatározott zajvédelmi eljárási szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Index: – Ellenőrzik, hogy az engedéllyel rendelkezők betartják-e a zajvédelmi előírásokat?

MG: – A rendeletben előírtak érvényesülését kiemelt rendezvények esetén műszeres méréssel is ellenőrizni kell. Egy-egy ilyen szakértői vizsgálat költsége 100 000 forint körüli összeget jelent az önkormányzat számára.

Index: – Az engedéllyel rendelkező, illetve az „illegális” program éppúgy zavarhatja a lakosságot. Hol lehet panasszal élni?

MG: – A Polgármesteri Hivatal éjjel-nappal hívható ingyenesen zöld számát kell ilyen esetben keresni (88/401-104). Nyilván egy éjszakai bejelentést csak másnap reggel tudunk kivizsgálni.
A legtöbb ilyen jellegű észrevétel nyáron érkezik. Itt van például a hamarosan kezdődő Utcazene fesztivál. Sokak örülnek a rendezvénynek, de a belvárosban lakók közül néhány embert zavar, itt főleg idős emberekre gondolok.

Index: – A fesztivál alatt meglehetősen nehezen lehet majd betartani az éjszakai zajvédelmi határértékeket.

MG: – A rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy kérelem esetén meghatározott időtartamra az övezeti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépést engedélyezhessen az illetékes hatóság, melynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet. Ennek betartásával eddig nem volt probléma.

Rovat: