RÁK

- félelem, szorongás, végzetes betegség – III. rész -

Sajnos egyre több családban szembesülnek azzal, hogy közvetlen szeretteik, családtagjaik, ismerőseik tumoros megbetegedésben szenvednek. A jövő ezen a területen is baljóslatúvá vált. Emellett az oktatáspolitikusok megszüntetik a biológia, a kémia, a fizika oktatását és azt egyszerűen összevonva természeti ismeretként oktatják.

Ez semmilyen alapot nem biztosít arra, hogy a kiemelkedő tehetségek mindegyike természet-tudományokkal foglakozzon. Nem kétséges, hogy ennek következtében egyenes arányban lesz túlképzés közgazdászból, jogászból, rendőrből, politikusból. De ki lesz orvos? Biológus? Fizikus? Kémikus? Ismét rémképeket festek a jövőről, mondhatják, de erre csak egy válaszom van: természeti ismereti tanárképzés viszont nem folyik!

Milyen lehetőség marad a tumoros beteg számára, hogy választ kapjon kérdéseire? Talán az internet. Tágra meredt szemmel figyelem azokat az embereket, akik az internetről tudják, hogy pl. mágikus energiával, csodálatos távenergia-adással, mágusok és táltosok segítségével meg fognak gyógyulni tumoros megbetegedésükből. A valódi tragédia az, hogy ezeket a nézeteket nagyon sok esetben orvosok terjesztik. Emlékezzünk a Lugánóni jelentésre, és ne lepődjünk meg, erre is találunk benne utalásokat. A rák meg nem válogat, egyre több életet követel, igaz bizonyos körökben mesés profitok keletkeznek.

A rákról, a tumoros megbetegedésről nagyon sok valós tudományos közlemény, tanulmány jelent meg. Amire a közvélemény is felfigyel, az érthetően a szűrésprogramok eredményei és maga a terápiás módszerek.

Ezek ismeretében sem kaphatunk választ arra, hogy miért van hazánkban olyan sok tumoros megbetegedés. Többször feltettem a kérdést: azért, mert genetikailag egy kihaló népesség vagyunk? Erre az ingerült válasz az, hogy ilyen gondolatot még csak fel se vessek. Vagy akkor hol keressük a probléma gyökerét?

A teljesség igénye nélkül csak kivonatosan írom le, hogy milyen rákkeltő anyagok exponálhatják, válthatják ki a mutáns sejtek által kialakuló tumoros megbetegedéseket. A tudomány és a népnyelv ezeket rákkeltő anyagoknak nevezi, ezek a karcinogén anyagok.

A rákkeltő anyagok a kancerogének vagy karcinogének elnevezése a latin cancer = rák és a görög genis = okozó szavakból származik. Igen heterogén összetételű vegyületek, elemek, hatások összefoglaló elnevezése. Azokat tekintik egyértelműen karcinogén anyagoknak, melyek folyamatosan elemezhető módon jelen voltak tumoros megbetegedésben szenvedő embereknél, vagy állatkísérletekkel is bizonyítani tudták a karcinogén hatást. A daganatos megbetegedések esetében fontos tudni, hogy léteznek olyan tumorok, amelyek un. jóindulatúak (benignus), mint pl. a lypoma (zsírdaganat), de valójában azt tekintjük karcinogén hatásúnak, melyek malignus, azaz rosszindulatú daganatos megbetegedéshez vezetnek. A kémiai anyagok esetében azokat tekinthetjük karcinogén anyagnak, amely molekulák a sejtek alkotórészeivel kémiai vagy asszociatív kapcsolatot létesítenek, és így ezeket denaturálják. Ez a karcinogén anyag a nukleinsavak és/vagy proteinek kölcsönhatását jelenti, melynek során a sejtekben a mutációk képzése a sejtosztódás számára hibás információs láncot adhat.

A rákkeltő anyagok közül számos mint mutagén vagy teratogén ismert. Ezekhez tartoznak elsősorban az ún. alkilező-vegyületek, amilyen a dimetil-szulfát, a 2-oxetanon (β-propiolakton), valamint a N-metil-N-nitrozó-vegyületek, amelyekhez természetes anyagok, mint a cikazinok is tartoznak. A karcinogén anyagokhoz tartoznak – és régóta ismertek – a kondenzált aromás szénhidrogének, a benz(a)pirén, benz(a)antracén, dibenzantracén, és ezek néhány heterociklusos analógja, valamint metilezett származéka, pl. a 3-metilkolantrén. A kutatóknak ez a vegyületcsoport sok fejtörés okozott, mert rejtély, hogy a szoros (szerkezeti) rokonságban lévő benz(a)pirén rákkeltő, a benz(e)pirén viszont nem mutatott mutáció-keltést. A rákkeltő hatások fokozhatók perdeutériumozással.

Kísérletek alapján megállapították (egér kísérleteknél), hogy az izolált mitokondriumok szuszpenziója szelektív módon rákkeltő szénhidrogéneket old ki, míg a nem rákkeltő szénhidrogének oldatlanul maradnak.

A kutatók szerint a rákkeltő anyagok kimutatása és bizonyítása szinte áttekinthetetlen, mert olyan felfedezést is bizonyítottak, hogy egyik biológiai egyednél agresszív rákkeltőnek mutatkozó egy bizonyos anyag egy másik egyednél semmilyen reakciót nem mutatott ki. A kutatások számos változatos szerkezetű szerves és szervetlen anyagról bizonyították be azt, hogy érintettség esetében a tumoros mutáns sejtszerkezet kialakul(hat). Ismerjünk meg ebből néhányat.

Bizonyított az aflatoxin egyértelmű rákkeltő hatása. Tudjuk, hogy a globális élelmiszerkereskedelem áldásos tevékenysége révén hazánkba is érkezett valószínűsíthetően Brazíliából aflatoxinos őrlemény. Akkor csak azt hallhattuk, hogy ez mérsékelten toxikus, a rákkeltő hatását nem emelték ki. A leírást folytatni lehet a benzidin, a vajsárga, a 2-fluorenemin, a hidrazin-hidrát, a 2-naftin-amin, az uretán, a berrilium, a szelén, a kromátok sorával. A hozzá nem értő olvasó is észreveszi, hogy a felsorolásban a szelént is helyet kapott, mint rákkeltő anyag. A BIR-elmélet szerint bizonyítható, hogy a biológiai rendszerek felépítésében arányosan van szükség változó biokémiai anyagokra, valamit cserélődő ionokra, mint amilyen a szelén.

A szükség alatti és a túldozírozás is veszélyt jelent az élet fenntartására. Külön kategóriát képeznek a radioaktív anyagok, elemek, vegyületek és ásványok. Külön fejezetben érdemes taglalni a radioaktivitás hatását az élő szervezetre, és célszerű a természetes mértéket beazonosítani, meghatározni. Tényként kell kezelni, hogy a sugárzás, a radioaktivitás képes csak fenntartani a biológiai életet. A természetes egyensúly, a háttérsugárzás mértéke és ismételten a túldozírozások okozzák az ismert sugárzások hatására kialakuló tumoros megbetegedéseket. Itt érdemes megjegyezni egy szolid, de feloldható ellentmondást. Minden ember radioaktív sugárzó lény. Mérések és szakirodalmi adatok alapján azt lehet mondani, hogy egy egészséges emberben 1 másodperc alatt kb. 6000–8000 nukleáris folyamat zajlik, a BIR-elmélet kutatási szakaszában azt sem lehetett kizárni, hogy a nukleáris folyamatok hiányánál nem alakul ki tumoros megbetegedés. Ebben az esetben is az egyensúlyra való törekvés a fő cél.

A rákkeltő hatás és az általános mérgező, bőrizgató hatás és hasonlók között nincs párhuzam, így például az erősen bőrizgató anyagok nem szükségszerűen rákkeltők is, egyben és megfordítva, egyes erősen rákkeltő anyagok, mint pl. 2-naftilamin, a szöveteket nem izgatják.

A rákkeltő anyagok közül néhány a hatását csak úgynevezett kokarcinogének, azaz olyan vegyületek jelenlétében fejti ki, amelyek önmagukban nem rákkeltő hatásúak. Kokarcinogén anyagok a krotonolaj, az n-nekán, a fenol. A rákkeltő kémiai szerkezetének sokrétűségénél fogva nem meglepő, hogy ezek minden területen megtalálhatók. Nem mindegyik műtermék, ide sorolhatjuk a levegőszennyeződés következményeként a kultúrnövényekben keletkező bizonytalan molekulákat. A génmódosított növények esetében a kockázati tényezők növekednek. A növények által termelődő véletlenszerű molekulák esetében egyes szerzők határozottan állítják, hogy adott előfeltételek megléte esetében ezek a citosztatikumok is rákkeltőként hatnak.

Számos vegyi anyagnak ismert az a tulajdonsága, hogy a szervezetben anyagcsere-reakciók következtében első vagy többedik lépcsőben rákkeltővé válhatnak. Az elmúlt évben viharként söpört végig az a hír, hogy jószerivel Európában nem találtak olyan embert, akinek a véréből valamilyen vegyi anyagot ne mutattak volna ki. Aggodalomra adhat okot, hogy az elektronikus hulladékok egyre szaporodó mértéke szennyezi a környezetet, és a bizonyítottan rákkeltő hatásként jelenlévő nehézfém-vegyületek növelik a rákos megbetegedések kockázatát. A sort lehet folytatni a dioxinokkal, az azbeszttel, a szerves oldószerekkel és a nem éppen megnyugtató állományjavítókkal, élelmiszerszínezékekkel, tartósítószerekkel.

Kutatások bizonyították, hogy a kólibaktériumok mutációs képessége milyen változatosságot mutat, tudott az is, hogy a DNS károsító hatása révén a mutáns baktérium rákkeltő hatása növekszik. Nem bizonyított, de a gyomorrákok esetében nem hagyható figyelmen kívül a helico bact. Pilori sem (viszont ismert, hogy a lactobact. Casei óvja a bélfalat és a szakirodalmak egyértelműen rákmegelőző baktériumnak tekinti).

A foglakozási ártalmak vizsgálatánál megfigyelték, hogy bizonyos anyagok növekedése hatására a tumoros megbetegedések aránya nagyban nőtt. Az első megfigyelést már 1755-ben leírták, és ez nem volt más, mint a kéményseprők un „koromszemölcse”, ami egy típusos foglalkozáshoz köthető tumoros megbetegedés volt. 1895-től tudott, hogy a 2-naftin-amin a festékgyárak dolgozóinál növelte a hólyagtumorok esetszámát. A belélegzett benzpirént mint a tetőfedők tüdőrákjának okozóját ismerték, ehhez kapcsolódik napjaink dohányzása, a szennyezett városi levegő, a szálló azbeszt, de az egyre fokozódó légiforgalmi csomópontoknál is érdemes volna vizsgálni a tüdőtumorok alakulását, mert a fel- és leszállásnál az égéstermék és az elégetlen kerozin tüdőtumor-keltő hatása is ismert.

Ismert az a tény is, hogy kb. három gyógyszer szedése esetében valószínűsíthető az un. interakció, azaz új ismeretlen molekula kialakulása is valószínűsíthető. A tumoros megbetegedések esetében nem feledkezhetünk meg a vírusok, baktériumok, gombák okozta tumoros megbetegedésektől sem. A feldolgozhatatlan mennyiségű anyag is azt bizonyítja, hogy elkülönült, izolált, tiszta rákkeltés szinte lehetetlen. Az összetett károsító hatások – levegő, víz, élelmiszer, környezet, vírusok stb. – együttes jelenléte sztochasztikus folyamatokat indíthat el.

A tartalmilag szerény információanyagból is körvonalazódik, hogy jelenleg még nagyon messzi állunk attól, hogy a tumoros megbetegedéseket biztonsággal időben tudjuk felismerni, és a gyógyítást is talán nevezzük egyén-specifikusnak. Nem hagyhatjuk számításon kívül, hogy az ember esetében (ez vonatkozik minden élőlényre) elsődlegesen a saját hibajavító mechanizmus fenntartására kellene a fő hangsúlyt tenni. Ha ez veszít a hatékonyságából, sérül, vagy adott esetben ellentétes hatást gyakorol az emberi szervezetre, akkor a tumor kialakulásának kockázata értelemszerűen megnő.

Riasztó tényként kell megélnünk, amikor egy magabiztos embert láthatunk pl. a televízióban, és a neve alá az van írva, hogy Dr. Dr. Prof.…, és arról tart előadást, hogy a réten szedett füvek tumor-gyógyító hatása milyen tökéletes, és birtokában van a titkos receptnek, vagy orvos, aki arról próbál meggyőzni, hogy az általa készített (nevezzük) lámpa fénye visszafejleszti a tumort. Ilyenkor, azt gondolom, élhetünk a gyanúval, hogy az illető nem áll a tudomány magaslatán.

Végezetül a komor és nehéz olvasmány végén (talán kínunkba) mosolyogjunk egy kicsit. Igaz ezek a tények tragikomikusak de jelen vannak mindennapjainkban.

– Egy amerikai Dr.Dr.Prof.… megtisztelte hazákat azzal, hogy csodálatos találmányát behozta, és kivételesen néhány embernek néhány százezer forintért csodálatos gyógyulást ígér (tumoros megbetegedésekre is) egypolaritású mágnesével (valószínűleg Amerikában már korábban abbahagyták a fizika oktatását).

– Egy nem a történelmi egyházakhoz tartozó „pap”(?) elkészítette a tumoros megbetegedések csodálatos gyógyszerét (amit komoly országos intézetben is teszteltek), s amit egyszerűen csak úgy írhatunk le: H2O98

– Vagy az a nőgyógyász, aki tanulmányt készített arról a csodálatos gyógyulásról, amikor mágikus energiával valaki meggyógyult a vastagbél tumorból. (Igaz azon a portálon csak csodálatos gyógyulásokról számolnak be, és minden esetben orvos is közreműködik az energiák átadásában.)

Az ismeretterjesztést nagyon fontos dolognak tartom. A tudás mindenkié, és nem lehet csak kiválasztottaknak birtokolni. A fenti, talán vázlatnak nevezhető, de tényeken alapuló, rövid írást megelőzően sok orvost kérdeztem meg ezekről a szakmainak nevezhető dolgokról. Azt tapasztaltam, hogy az egyszerű és kézenfekvő alapismeretekről semmilyen tájékoztatást nem kapnak a nem kutató orvosok, ami talán érthető, mert a fő hangsúly az adminisztrációra tevődött át, másról nem is beszélve.


Szacsky Mihály

Rovat: