Csetneki csipkekészítő tanfolyam

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. május 24-én?

Hogyan valósult meg a hazai kisipar védelme a nők munkába állásával párhuzamosan, fürödtek-e a Balatonban 1908 májusában, hogyan mulatott a cipészsegéd? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

A veszprémi hölgyek figyelmébe
A „tulipán-szövetség magyar védőegyesülete Veszprémben” a Laktanya-utca 182. számu házban f. 1908. évi jun. 1-től jun. 20-áig bezárólag tartó 3 hetes csetneki csipkekészitő tanfolyamot rendez, melyre 30 horgolni jól tudó, veszprémi iparos családból való leányt vagy asszonyt felvenni óhajt. A tanfolyamon részt vevők teljesen dijtalanul fognak kiképeztetni, a mintákat, cérnát és zsinórt kapják. Kötelesek azonban naponkint 3 órán át, d. u. 3-tól este 6-ig pontosan megjelenni a Laktanya-utcai 182. számu házban, ott szorgalmasan tanulni és otthon is a tanfolyam közben gyakorolni. A tanfolyamon készitett munkák a tanulók tulajdonává válnak. A tanfolyamra f. évi máj. hó 24-től 30-ig lehet jelentkezni Siberna Ida úrhölgynél, (Veszprém, Rozmaring-utca 205. sz. házban) hol a horgolni tudási képesség igazolandó. A tanulni óhajtók május 31-én, vasárnap d. u. 3 órakor a Laktanya-utca 182. számu házban jelenjenek meg.

– Példa a korabeli szociális gondoskodásra, történetesen egy átképzés munkanélküliek számára, amelyet egy civil szervezet valósít meg.

Fürödnek a Balatonban
Az utóbbi meleg napok alatt annyira átmelegedett a Balaton vize, hogy a fürdést a somogyi partokon igen sokan megkezdték. A mult héten a víz 23 fok Celsius volt.

– Szokatlanul meleg volt egy évszázada is, egyúttal újabb adalék a klímaváltozás kezdetéhez…

A más pénzéből
Sárfi Imre helybeli cipész-segéd a hét folyamán, a reá bizott 80 korona dohánypénzzel odább állott. Rigó rendőrtizedes a Lohonyai-féle vendéglőben találta meg, amint a dohány árából már illuminált állapotban mulatott. 11 korona hiányával a pénz visszakerült tulajdonosához.

– Legalább volt néhány boldog órája a szerencsétlennek. Persze az amatőrség alól nincs mentség.

Magyar Siemens Schuckert Művek villamossági r.-társaság
Tisztelettel értesitjük a nagyérdemű közönséget, hogy szerelési osztályunkkal kapcsolatban, dúsan felszerelt csillárraktárt létesitettünk; hol a n. é. közönség bármily igényeinek megfelelő lámpatesteket a legjobb kivitelben s legjutányosabb árban talál. Nagyobb berendezéseket külön tervek, rajzok alapján készitünk. Szakszerűség tekintetében bátrak vagyunk cégünk világszerte ismert hirnevére utalni. Kiváló tisztelettel: Magyar Siemens-Schuckert Művek vill. Részvénytársaság veszprémi villamos-telep szerelési osztálya.

– A cég világszerte ismert hírneve a városban nem lehetett annyira makulátlan a közvilágítás bevezetésével kapcsolatos folyamatos problémák miatt.

Rovat: