Törvénymódosítási javaslat

- vágatlanul -

A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény módosításáról


A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény 24. § (3) bekezdése hatályát veszti.
E törvény 2008. szeptember 1-jétől lép hatályba.

Indoklás:

A változtatás indoka, hogy a gyermekgondozási támogatás igénybevétele esetén a z 53/2007 (III.28 .) Kormányrendelet szinte teljes körűvé tette a gyermek, napi 5 órát meg nem haladó, nappali intézményben történő elhelyezését, az időkorlát alóli kivételek megfogalmazásával. Ezzel a rendkívül érdemi intézkedéssel minden olyan gyermek számár a megteremtette a nappali ellátás lehet őségét, akinek a közösségre és a szakszer ű ellátásra szüksége van .

Így már csak azon estekben áll fenn a korlátozás, ahol – időnként vagy rendszeresen – a szülő számára, de a gyermek érdekében lenne fontos a nappali intézmény nyújtotta segítség . Gyakori példa, a több gyermekes szülő problémája, amikor a kisiskolás gyermeket délután különfoglalkozásra kíséri, miközben az óvodából a délutáni alvás előtt kénytelen elhozni a kisebbet, hogy aztán őt is magával vihesse .

Úgy véljük, hogy a korlátozás teljes feloldása indokolt.

A „főállású anyaság” intézményét, nem azért hozta létre a törvényalkotó, hogy mintegy „megfizesse” a gyermek kizárólag otthon történ ő nevelését, kiváltva ezzel a nappali intézményi helyeket, hanem azért, mert értékeli, hogy mennyire fontos a kisgyermekkorban a szülő, túlnyomórészt az édesanya osztatlan figyelme, különösen akkor, ha a családban több kisgyermeket is nevelnek.

Amikor az ország sanyarú demográfiai helyzete felett érzett jogos aggodalommal keressük a bátrabb gyermekvállalásra ösztönző megoldásokat, akkor ezekről az inkább csak gesztus értékű, de a kisgyermekes családok számára nagyon lényeges feltételekről sem feledkezhetünk meg.

Budapest, 2008. április 14.


Képviselői önálló indítvány
Dr. Szili Katalin asszony az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony !
Mellékelten – a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján – benyújtom a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szól ó törvényjavaslatot .

Budapest, 2008 . április 14 .

Pál Béla (MSZP)
Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi (MSZP)
Katanics Sándor (MSZP)
Deák Istvánné (MSZP)

Rovat: