Képviselő kérdés

- a Miniszter Asszonyhoz -

Pál Béla és Katanics Sándor országgyűlési képviselők Dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter asszonyhoz „Mit kíván tenni a minisztérium annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a kistérségi orvosi, védőnői rendelők bezárására?” címmel intézett írásbeli kérdése.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A veszprémi kistérség több településén (Márkó, Hidegkút, Vilonya, Bánd, Tótvázsony, Pula) veszélybe került a háziorvosi- és védőnői rendelők működése, mert a vonatkozó előírások betartása megoldhatatlan feladat elé állítja az önkormányzatok többségét. Az önkormányzatok többnyire az előírtnál 3-4 m2-rel kisebb alapterületű helyiséggel rendelkezik, ahol havonta pár órás orvosi rendelést és havi néhány órás védőnői tanácsadást látnak el. Gondot okoz a feladat ellátásához a külön helyiséget biztosítása is. Ha pedig nem a rendelők alapterülete a kicsi, vagy hiányzik a vizsgálóhelyiség, akkor megoldatlan az akadálymenetesítés.

A kistérség települései önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni a jogszabályi előírásokat, mert sem megfelelő ingatlannal, sem az orvosi- és védőnői rendelők kialakításához nem rendelkeznek szabad forrással.

A településeken élő, egészségügyi ellátásra szoruló személyek számára azonban minden bizonnyal megnyugtatóbb és költségkímélőbb, ha az ellátást helyben a települési rendelőkben vehetik igénybe.

Kérdéseink tehát a következők:

1. Tervezi-e a minisztérium – a fentiek ismeretében - a rendelők minimumfeltételeit meghatározó jogszabályi előírások felülvizsgálatát?

2. Kaphat-e az Állami Népegészségügyi- és Tiszti Szolgálat a rendelők működési engedélyének kiadása során egyedi-, méltányossági elbírálási lehetőséget?

3. Lát-e lehetőséget a minisztérium arra, hogy az előírásokat önhibájukon kívül teljesíteni nem tudó települések pénzügyi támogatást kapjanak a jogszabályban előírt feltételek megteremtésére?

Tisztelettel várjuk miniszter asszony írásos válaszát!

Budapest, 2008. március 5.


Katanics Sándor - MSZP

Pál Béla - MSZP

Rovat: