Nyílt levél az egészségügyi és szociális bizottság elnökéhez

Tisztelt Elnök Úr!

A március 9-i népszavazáson kifejezésre jutott többségi népakarat értelmében a városunkban működő háziorvosi körzetekben április 1-től vizitdíjat szedni nem lehet. A praxisok ettől az időponttól mintegy 150–200e Ft-os havi szabadon felhasználható bevételtől esnek el, melyet – tudomásunk szerint – eddig az ellátás infrastruktúrájának és komfortjának javítására, alkalmazottaik munkabérére, a praxisok korszerűbb technikai felszerelésére fordították az orvosok.

Tiszteletben kell tartsuk azt, hogy a háziorvosi szolgáltatást igénybe vevők többsége a továbbiakban nem kíván közvetlen befizetéseivel hozzájárulni a praxisok fejlesztéséhez és működtetéséhez. Azoknak, akik a közvetlen hozzájárulást továbbra is vállalnák, nem lesz lehetőségük erre.

Az új bevételi forrás elmaradása és a praxisok többletfinanszírozási igénye olyan ellentmondás, melynek feloldásában mind a lakosság, mind a háziorvosok érdekében az önkormányzatnak közre kell működnie.

Hiszen a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a lakosság egészségügyi alapellátásáról.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen feladatának ellátását az Egészségügyi Alapellátási Intézmény fenntartásával biztosítja, amely az alapellátás egyéb feladatain túl gondoskodik a felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység folyamatos szervezéséről.

Mindkét oldal (lakosság és orvosok) iránt érzett felelősségünk és a fenti indokok alapján az alábbi javaslatokat tesszük:

• az Egészségügyi és Szociális Bizottság tűzze napirendjére a kérdést és keressen operatív szerepet az önkormányzat számára a kialakult helyzet sürgős kezelésére;
• az Egészségügyi és Szociális Bizottság kezdjen tárgyalásokat a veszprémi háziorvosok szakmai érdekképviseleti szervezeteivel, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének bevonásával;
• az igények és lehetőségek ismeretében az Egészségügyi és Szociális Bizottság tegyen javaslatot VMJV Közgyűlésének esetleges költségvetés módosításra a kieső vizitdíjak legalább részbeni pótlása érdekében.

Veszprém, 2008. március 17.


Dr. Szalay András frakcióvezető
Wéber László önkormányzati képviselő

Rovat: