Néhány szó a Waldorfról

- miért is válasszuk? -

Az iskola- és óvoda választás időszakában éppen időszerű bemutatni egy olyan alternatív pedagógiai módszert, amelynek alapelve, hogy tiszteli a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát.A Waldorf-pedagógia jellemzői

A Waldorf-pedagógia gyermekközpontú pedagógia, amelynek célkitűzése, hogy szorongásmentes légkörben, szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő embereket neveljen, akik képességeiket kibontakoztatják a maguk és a világ javára. A Waldorf-intézmények a szabad szellemi élet műhelyei, ahol a nevelők tiszteletben tartják a gyermekek és szüleik világnézeti meggyőződéseit, az eltérő nemzeti kultúrák sajátosságait, nagy hangsúlyt fektetve a helyi hagyományok, a kulturális örökség megismerésére, ápolására.

Waldorf iskola a közelben

Veszprém szomszédságában, Nemesvámoson immár ötödik éve működik általános és alapfokú művészeti iskolaként a Fehérlófia Waldorf Iskola.

Az iskola s a Waldorf-pedagógia iránti egyre növekvő érdeklődés hatására (amely többletigényt a jelenleg Veszprémben működő Waldorf óvoda már nem tudja kielégíteni), valamint az egységes Waldorf-oktatási rendszer megvalósítása érdekében a közeljövőben az iskolát fenntartó egyesület tervezi egy Waldorf óvoda, és egy Waldorf középiskola felépítését is.

A Waldorf óvoda szellemisége

A gyermekek a harmónia légkörében próbálhatják megtalálni önmagukat, ahol az elfogadás, az odafigyelés a jellemző, és ebben a befogadó szeretetben kibontakozhatják belső saját énjüket.

A tevékenységek és a tárgyi környezet a gyermekek adott életkorához igazodnak, akik fejlődését a finoman és művészien megformált fizikai környezet is inspirálja.

A ritmusok napi, heti és éves szinten is megjelennek, ebben nagy jelentősége van az ünnepköröknek. Az ünnepek az év és az élet forduló- és csomópontjaihoz kapcsolódnak, amelyek saját magunk, környezetünk és a világban működő szellemi minőség mélyebb megértéséhez és szeretetéhez vezethetik el az embereket.

A Waldorf-pedagógia nem alkalmaz hagyományos értelemben vett iskolára felkészítő foglalkozásokat, mert úgy tartja, hogy a túl korai fejlesztés nem felel meg az életkori sajátosságoknak. Mindazonáltal minden életkornak megfelelően lehetőséget kínál fel, és ösztönzi a gyermekeket az egyre komolyabb, koncentráltabb és egyre összetettebb tevékenységek elvégzésére. A folyamat eredménye az úgynevezett „iskola-munka” önálló elkészítése (babaház, hajó, szőtt tarisznya).

A Waldorf intézmények működése

A Waldorf-pedagógia különösen fontosnak tartja a szülők és a pedagógusok kölcsönös együttműködését, valamint a szociális alapelveket, azaz bár a családok lehetőségeik arányában közösen viselik az óvoda anyagi terheit, a felvételnél csak a pedagógiai szempontokat veszik figyelembe, anyagi okok miatt senki sem kerülhet hátrányba. A családok sajátjuknak érzik az óvodát, mivel azt ők építik, és részt vesznek a fenntartásában.

Miért szeretnénk Nemesvámoson Waldorf óvodát alapítani? – egy óvoda-építő szülő gondolatai

„Olyan közösséget szeretnénk, ahol alapérzés az igaz, belülről fakadó derű. Szeretnénk, hogy gyermekeink megtapasztalják, hogy szüleik értük küzdenek, hogy a hagyományok megélése otthonunkban és az óvodában is lehetséges. Érezhessék gyerekek és felnőttek, hogy nincs lehetetlen, hogy az alkotás együttes élmény, a közös célokért való küzdés pedig öröm. Arra vágyunk, hogy a gyerekeink biztonságos, felszabadult légkörben élhessék át a mindennapos együttlétet – az örömöket és a konfliktusokat is –, testileg egészséges, lelkileg, szellemileg tiszta, kreatív, sokoldalú emberek legyenek, olyanok, akik önállóan és felelősen döntenek, és akik környezetüket is emberségesebbé teszik.

Nekünk, szülőknek fantasztikus felismerés az, hogy milyen jó óvoda-építés közben beszélgetni, milyen jó vakolás, villanyszerelés, kőhordás, függönyvarrás vagy kirándulás közben megismerni egymást. Mert „kell egy csapat” – gyerekek és felnőttek önszerveződő, optimista, szabad közössége.”

Az óvoda várható elindulása

Feltehetőleg a tavasz folyamán kerül sor az épület átalakításra, a szakmai program előkészítésére, s a sikeres engedélyeztetési eljárást követően akár már 2008. szeptemberében megkezdheti működését egy csoporttal az óvoda. Ennek kimenetele persze nagymértékben függ attól, hogy mennyi adomány, felajánlás érkezik a támogatóktól.

A Veszprémi Waldorf Egyesület örömmel fogadja mindazon cégek, társaságok, szervezetek, egyéni vállalkozók, magánemberek pénzügyi vagy természetbeni felajánlásait, akik támogatni kívánják az irányításában független, szellemileg szabadon, emberképében humánusan működő intézmények létrehozását.

Elérhetőségek:

Fehérlófia Waldorf Iskola
www.feherlofia.ngo.hu

Óvodaszervezés:
WOVI@yahoogroups.co.uk


káel

Rovat: