Janicsárok kora

szolga lehetsz vagy törvényen kívüli

Polgári világról, értékrendről ábrándozunk, a nyugati demokráciák életkörülményeire, életszínvonalára vágyunk. Az szeretnénk, hogy a szakmaiság, a tudás irányítsa az országot. Hiába! Amíg ez a mostani, új ázsiai feudalizmus uralkodik az országban, addig ez csak hiú ábránd. Jelenleg szolgákra, vazallusokra, janicsárokra van szükség, nem pedig független elmékre, mint a polgári világban!

A rendszerváltás óta mindenki a polgári világról ábrándozik. Mindenki a fejlett nyugati demokráciák fejlettségi szintjét, életszínvonalát szeretné elérni. Tudásról, képességről, szakmai elkötelezettségről beszélnek, miközben ez mit sem számít, csak a vak hűség az új földesurak iránt.

Mert új földesurak vannak, mert új középkor van. De sajnos abból is a legrosszabb; ázsiai fajta. A mai nyugati világ alapját képező egykori középkori királyságokban a földesurak örökjogon birtokolták földjeiket, és kötelességüknek érezték, hogy a köz javát szolgálják, néha az uralkodóikkal szemben is. Ezzel szemben a nálunk meghonosult új középkorban ideiglenesen, a vezértől függően birtokolhatják vagyonukat az új földesurak – akik ezért abban a rövid időben, amíg trónolnak, bármire képesek a gyarapodásukért. Ők nem a közért, hanem a vezéréért és a saját vagyonukért éreznek felelősséget!

Nekik szolgákra, vakbuzgalommal a parancsot végrehajtó, nem gondolkodó, őket állandóan dicsérő udvaroncokra van szükségük. Akik parancsra gyilkolnak, mosolyognak. Nekik nem kell az igazáért kiálló ember. Az veszélyes. Nekik náluknál butább, kézben tartható szolga kell. Aki ezt nem fogadja el, azt kitaszítják, legyilkolják. Az csak törvényen kívüli lehet. Nincs más lehetősége!

Hogy hova vezet ez? Nézzük meg, hol van Bizánc, hol van a Török Birodalom!? A választ megkaphatjuk.

A jövőnkért, a magunk jobb és teljesebb emberi életéért szét kell rombolni ezt az ázsiai középkort. Véget kell vetni a janicsárok korának!

Rovat: