Ön hogyan értékeli a 2007-es esztendőt?

Dr. Polinszky András önkormányzati képviselő

A Veszprém Index 2008 januárjának első heteiben arról ad hírt, hogy városunk prominens személyiségei miként tekintenek vissza a 2007-es évre, és emellett mit várnak az új esztendőtől – miként látják Veszprém lehetőségeit 2008-ban, milyen feladatokat, eredményeket, változtatásokat tartanak szükségesnek városunk fejlődése szempontjából. A sort dr. Polinszky András önkormányzati képviselővel kezdjük.„Néha furcsa hangulatban…”

A képviselőséget barátaim és ismerőseim felkérésére vállaltam, akik meggyőztek arról, hogy közel húszéves vállalkozói múltamat és a gazdasági életben megszerzett tapasztalataimat jól tudnám kamatoztatni a város hasznára, a veszprémi cégek javára.

Az önkormányzati testületben elsősorban gazdasági és sport témákkal foglalkozom – be kell vallanom, nem mindig jókedvvel, mert gyakran mással kell szembesülnöm, mint amire korábban számítottam. Helyes döntésnek tartom például még az előző önkormányzati ciklusban előkészített sportcsarnok beruházását. Tudom, nagy felelősséget vett magára az önkormányzat, és a multifunkciós csarnok sikeres megvalósulásához és üzemeltetéséhez nagy összefogásra van szükség, ami jelentheti a „másik oldal” intő szavainak meghallgatását, illetve megszívlelését is. Őszintén megmondom, felelősségtejesebb döntéseket vártam volna az üzemeltetésre kiírt pályázat kapcsán. Nagyobb nyilvánosság bevonását tartottam volna szükségszerűnek a működtetésére kiírt pályázatnál. Jobban kellett volna érvényesülnie a szakmaiságnak, olyanoknak kellett volna nagyobb szerepet kapni, akik több éves tapasztalatokkal rendelkeznek, és hasznosítható kapcsolataik vannak.

Sajnos a Közüzemi ZRt. átalakításánál sem vették figyelembe észrevételeinket. Hartmann Ferenc képviselőtársammal – aki évekig mentora volt a városi cégek összevonásának és gazdaságosabb működtetésének – a holding-típusú vállalati szerkezetet tartottuk és tartjuk ma is átláthatóbbnak, olcsóbbnak, tehát gazdaságosabb társasági formációnak. Aggodalmaink beigazolódni látszanak. Az átalakulás költségei már túllépték a 100 millió forintot (ehhez még le nem zárult munkaügyi perek költségei jönnek hozzá), a cégek száma nem lett kevesebb, mivel a megszüntetettek helyett három új kft.-t hoztak létre. Ezzel kapcsolatban a Veszpark illetve a Piac Kft.-k beolvadását jónak tartom, sőt, ezt a lépést már jóval előbb meg kellett volna tenni. A Veszprém ZRt ilyen formában történt beolvasztását viszont – és egyben óriási hitelállományának átvételét – kockázatosnak tartom. Sajnos ez tetéződik azzal, hogy egy jó és gazdaságosan üzemelő városi céget egyre több feladattal terhelnek. Olyanokkal, mint a műanyag „műjégpálya” vásárlása és üzemeltetése, nyitott úszómedencék tervezése és kivitelezése, parkok karbantartása… Ehhez ráadásul nem több, vagy csak aránytalanul kevés pénz áll rendelkezésükre, ezzel a cég alapszolgáltatásai – hulladékgyűjtés, távhőszolgáltatás, stb. – kerülhetnek veszélybe.

Ide kapcsolódik, hogy a multifunkcionális csarnok mellett városunknak életbevágóan fontos feladata a jövőben a királyszentistváni hulladéklerakó megvalósítása. Kérdéses, hogy megvan-e még erre az önrész fedezete?! Mi van akkor, ha csúszik a beruházás? Akkor vagy a meglévő lerakót kell bővíteni, ami szintén milliókat fog felemészteni, vagy más lerakóra kell vinni Veszprém hulladékát, ami pedig díjemelést von maga után. Nem tudom, adott esetben mit szólna a lakosság mindehhez.

Ezek láttán minden hasonló „nagy kalandot” kockázatosnak tartok a város gazdálkodása szempontjából. Felvettünk például újabb 500 millió forint hitelt, ugyanakkor az Óváros tér felújítására közel húszmilliót, műanyag „műjégpályára” negyvenet, focira tizenhét milliót, jutalmakra ugyancsak több milliót (ez akkor is teher, ha jótékonysági célra ajánlják fel, a közterheit akkor is meg kell fizetni), bevezetjük az „ingyen” parkolást, ami sem a lakosságnak, sem a városnak nincs igazán ingyen.

Ennek tükrében az a véleményem, hogy sokkal felelősségteljesebben kellene bánni a közpénzekkel, és nem csak a népszerűségre törekedni, mivel ennek nagy ára lehet.

Az elmúlt évben nagyon bántott az emberi hozzáállás is egy-két személyi kérdésben, ami az általános iskolák igazgatói, illetve a Városi Művelődési Központ igazgatói posztjára kiírt pályázatoknál volt tapasztalható. Embertelennek tartom az ilyen, kifejezetten politikai stílusú belegyaloglást szakmailag alkalmas, és más szempontból is erényekkel rendelkező emberek becsületébe.

Tudom, nehéz lesz a 2008-as év is, de a nehézségeket csak összefogással, egymást meghallgatva, adott esetben „fehér asztal” mellett lehet leküzdeni. Többet kell tenni azért, hogy ne csak közérzetjavító pályázatokon nyerjünk – gondolok itt a Kolostorok és parkok projektre, illetve a Mártírok útja felújítására –, hanem a hosszabb távra mutató Öko- és Infopolisz elképzelések is tartalommal töltődjenek meg.


Dr. Polinszky András

Rovat: