Mi legyen a Rajk-féle ’56-os emlékművel?

- politikai vélemény-körkép -

A Veszprém Index 2007 őszén elindítja új rovatát (a Politikai Arénát), melyben minden hónapban egy-egy aktuális közéleti témáról kérdezzük e-mailben a helyi pártokat és azok képviselőit. Októberi kérdésünk: Ön (az Önök pártja) hogyan oldaná meg az 1956-os Rajk-féle veszprémi emlékmű problémáját? A kérdést minden veszprémi párthoz eljuttattuk, sajnos nem mindenhonnan kaptunk visszajelzést, a beérkezett válaszokat változtatás nélkül hozzuk le.

„A kérdés a képviselőtestület ez év áprilisban hozott határozata alapján elvileg már megoldódott. Ezért érthetetlen számunkra az a hangulatkeltés, amit a (jelenlegi többség által is meghozott) döntés óta a polgármester nyilatkozataiból érzékelhetünk. A lakossági fórum szervezésével Debreczenyi János egyértelműen tovább növeli az amúgy is fennálló feszültségeket. Mielőtt erről mondanék még egy-két gondolatot, kevésbé ismert részletekre is érdemes újra rávilágítani.

VMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 216/2005.(VI.23.) számú határozatával fogadta el Rajk László szobrászművész pályamunkáját, és fel is hatalmazta arra a polgármestert, hogy a köztéri alkotás megvalósítása érdekében a szerződést kösse meg. Persze ennek a döntésnek is volt előzménye, erről már kevesebbet beszélünk ma. A 2005 júniusában elfogadott határozatot nagy többséggel fogadta el a közgyűlés (Debreczenyi János, a jelenlegi polgármester is), akárcsak azt, amelyik döntés ezt a határozatot megelőzte. Történetesen azt, hogy az ’56-os emlékműnek a Színházkertben legyen a helye. Ha a közgyűlés tagjai a helyszínt szinte nem is vitatták, az ’56-os szervezetek képviselői (már akik egyáltalán elfogadták a meghívást és akartak egyáltalán véleményt nyilvánítani) annál inkább. Ők néhányan a Megyeház térre, a Lenin-szobor helyére kívánták az emlékművet elhelyeztetni, bár olyan szervezeti képviselő is volt, akinek a Színházkert is nagyon megfelelt. A közgyűlés véleményük ismeretében döntött végül úgy, hogy a Színházkertben valósuljon meg Rajk László alkotása.

Tény, hogy a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által összehívott szakértői bizottság nem a Rajk-féle emlékművet preferálta. Az a sajtóértesülés is igaz, hogy a közgyűlési döntések után a lektorátus kért olyan módosításokat, amelyet a művész ugyan elfogadott, a jelenlegi polgármester polgármesterré válása után viszont nem. A közgyűlés által a döntés meghozatalakor még nem ismert változtatásokat említette meg kifogásként, amikor a mű felállítását még félkész állapotában leállította. Vizsgálat is folyt az eltérések engedélyezéséhez áldásukat adó felelősök felkutatására. Ha a régi városvezetés tagjai között lenne a felelős, azt már bizonyára olvashattunk, hallhattuk volna a helyi híradásokban. (Az egyik, ez ügyben illetékes irodavezetőnek viszont ezért kellett távozni a posztjáról.)

VMJV önkormányzata a 2007 áprilisában meghozott határozatával a Rajk László által készített, ’56-os emlékmű elhelyezésének új helyszínéül a Jutasi út melletti, 2364/1 hrsz-ú park déli gyalogútja melletti területet jelölte ki, s felkérte a városfejlesztési iroda vezetőjét, hogy az áthelyezéshez szükséges terveket készíttesse el, egyeztesse le, és az áthelyezés koordinálását végezze el.

Ez a határozat viszont úgy tűnik, hogy nem is határozat. A Polgármester úr ugyanis – aludva egyet-kettőt a közgyűlésen történtekre – előbb még lakossági fórumot akar. Itt kívánja megtudni azt, kell-e a Jutasi út mellett élőknek ez a hányattatott-sorsú alkotás félkész állapotában is. Számunkra már csak az a kérdés, hogyan dönti el, akarják-e a Rajk-féle „zászlót” a fórumra ellátogatók. Lesz esetleg lakcímellenőrzés és titkos szavazás? Vagy majd az elmúlt év helyi balhéinak szereplői döntik el a kérdést, hangorkánnal nyomatékosítva véleményüket? Nos, én akkor a fórum helyett inkább a helyi népszavazást javasoltam volna. (Ha már a közgyűlés határozata és egy testület döntése nem mértékadó, még akkor sem, ha ők vannak többségben.)

A helyi népszavazással, belátom, azért lenne némi probléma. Még eszébe jutna egyeseknek, hogy akkor a Melocco szobor ügyében is ezt kellene, vagy kellett volna tartani, de emlékeink szerint erről még egy lakossági fórum sem volt.”


Katanics Sándor
önkormányzati képviselő
MSZP

Rovat: