Költözik a két szovjet katonai temető

A felmerülő költségeket megosztják a tulajdonosok

Több száz katonát exhumáltak ezekben a hetekben az Ady, valamint a Mártírok úti szovjet temetőben, hogy a Vámosi úti temető 22-es parcellájában helyezzék el őket. A felmerülő több millió forintos költséget a tulajdonosok, a városi önkormányzat, valamint a Veszprémi Zsidó Hitközség állja. A kezdeményezés szükségességéről, mozzanatairól, valamint a költségek megoszlásáról Horváth Katalin, a veszprémi Polgármesteri Hivatal kulturális referense beszélt.

Index: – Miért van szükség a sírok áthelyezésére?

Horváth Katalin: – Nemzetközi szerződések alapján minden országnak kötelessége a területén lévő katonasírokról gondoskodni. Mint ismeretes, a kilencvenes évek elején kialakítottak egy katonai parcellát a Vámosi úti temetőben, ahova először német, majd magyar katonasírokat helyeztek el. Már akkor felmerült, hogy rendezni kell a szovjet katonák temetőit is. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen bonyolult az ügyintézés, szigorú szolgálati utat kell betartani. Amikor közgyűlési határozat született a két szovjet katonai temető áttelepítéséről, kérelmünket továbbítani kellett a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Irodájának, ahol megvizsgálták a kérést, majd elküldték az Orosz Föderáció Nagykövetségének, ők tájékoztatták Moszkvát, ahol végül hozzájárultak a megvalósításhoz. Megszületett a döntés: a 22-es parcellába, a német és a magyar katonák mellé kerülnek a szovjet katonák sírjai is.

Index: – Kik a temető tulajdonosai?

HK: – Az Ady Endre utcai temető a városi önkormányzat, a Mártírok úti a Veszprémi Zsidó Hitközség tulajdonát képezi. Az ügyintézés során a két temetőt együtt kezeltük, de a felmerülő költségeket a tulajdonosok állják.

Index: – Hány éves sírokat kellett megmozgatni?

HK: – A legkorábbiak a II. világháború idejéből származnak, de különösen az Ady Endre utcában voltak jóval későbbi sírok is. A Mártírok útiról egyelőre nem tudok ilyen információval szolgálni, mert ott most kezdődtek el a munkálatok.

Index: – Mekkora költséggel jár az áthelyezés?

HK: – Három részből tevődnek össze a kiadások. Az egyik az exhumálás és az áttelepítés, emellett még a sírkert kőmunkáit, a síremlékek elkészítését, valamint a parkosítást kell elvégeznünk. Az exhumálás, áttelepítés egyértelműen a tulajdonosok költsége, a megosztás egyértelmű. A kőfaragó munkáit arányosítjuk aszerint, hogy hány elhunytat találtunk az Ady, illetve a Mártírok úti temetőben, de arányosítjuk a parkosítási részt is. A felmérések szerint a feliratok alapján az Ady Endre utcai temetőben 181, a Mártírok útján 135 ismert és ismeretlen katona fekszik, de a már feltárt Ady úti temetőben a jelzettnél több elhunytat találtunk. Amikor szerződést kötöttünk az exhumálásra, telepítésre – az akkor ismert számok alapján –, az önkormányzati rész 8 millió forint körül volt, de az összeg természetesen emelkedni fog. Ehhez jön még hozzá a kőfaragó költsége, ami 3–3,5 millió forint körül lesz, de ezt arányosan megosztjuk a Hitközséggel, plusz 100 ezer forint körüli parkosítási díjjal kell számolni, ami szintén kétfelé oszlik.

Index: – Az Ady Endre úti temetőben volt egy emlékmű is. Ezt is áttelepítik a Vámosi úti temetőbe?

HK: – Mi azt vállaltuk, hogy azokat az objektumokat, amelyeket lehet konzerválni, mint a történelmünk egy darabját, mindenképpen megőrizzük. Az emlékműről mindenki azt hitte, hogy vöröskő építmény, azonban kiderült, hogy egy málló betonoszlopról van szó, amit lefestettek, hogy vöröskő emléknek hasson. A szétbontás folyamán összedőlt. Egyébként például találtunk olyan gyermeksírt, amin szerepelt az elhunyt arcképe, ezt természetesen megőriztük.

Index: – Mi lesz a felszabadult telkek sorsa?

HK: – Csak az Ady Endre utcáról tudok nyilatkozni. Egy viszonylag széles, hosszú területről van szó. Az első elképzelések szerint az egész telek értékesítésre került volna, azonban megkeresés érkezett az önkormányzathoz, hogy bocsássa a rekonstrukció előtt álló Kossuth Lajos Általános Iskola rendelkezésére. Így végül az iskola kapja meg a terület körülbelül kétharmadát, amelyen parkot, megfelelő méretű sportpályát létesíthetnek. A temető Kabay utca felőli egyharmadát értékesítjük.

Index: – Mikorra végeznek a munkákkal?

HK: – Terveink szerint június végére helyükre kerülnek a szovjet katonasírok, kialakítjuk az új sírkertet, de az új 22-es parcella ünnepélyes átadása a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Irodájával, a nagykövetségekkel, konzulátusokkal egyeztetett időpontban lesz, várhatóan szeptemberben.

Rovat: