VASILESCU János - műgyűjtő

Romániai bojárcsaládból származik. Mérnöki és közgazdasági tanulmányait a spandaui egyetemen, valamint a svájci St. Gallenben végezte 1939–1943 között. A II. világháborúban repülőstiszt volt; 1945-től a román diplomáciai testület tagjaként került Magyarországra, s házassága révén nyert új, választott hazát. Vállalkozásai, szabadalmai, találmányai révén szerzett jelentős jövedelme tette lehetővé számára, hogy műtárgyakat vásároljon. Noha a gyűjtés eleinte szintén üzleti vállalkozásnak indult, hamarosan a művészetszeretet vált domináns, orientáló elemmé, így műgyűjtői tevékenységét életműve organikus részének tekinti. A gyűjtés kezdete az 1950–1955 közötti időszakra tehető. A képkollekció alakulástörténetére jelentős hatással volt még Glücks Ferenc műgyűjtő: ő kalauzolta a műgyűjtőt Ország Lili művészete felé.

Id. Vasilescu János 2001-ben a magyar államnak ajándékozta páratlan képzőművészeti gyűjteményét, melyet ezidáig az általa létrehozott alapítvány gondozott. A műalkotások elhelyezésére kiírt pályázat nyerteséé, vagyis Győr városáé, illetve az általa fenntartott Városi Művészeti múzeumé a megtiszteltetés, hogy a tartós letétként rábízott gyűjtemény gondozását és tudományos feldolgozását és folyamatos bemutatását biztosítsa.A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény magvát Ország Lili és Bálint Endre művei alkotják, ám jelentős alkotásokkal képviselteti magát Vajda Lajos és Korniss Dezső is. A későbbi szellemi rokonok közül Hencze Tamás és Deim Pál remekműveivel találkozhatunk. Victor Vasarely, Kassák Lajos, Gyarmathy Tihamér, Barcsay Jenő, Szőnyi István, Anna Margit, Kondor Béla munkái jeles kiegészítései a törzsanyagnak. Jelentős a kisplasztikai anyag, melyet a modern magyar szobrászat meghatározó egyéniségei képviselnek, mint Vilt Tibor és Schaár Erzsébet. Vedres Márk, Kerényi Jenő, Pierre Székely és Asszonyi Tamás alkotásaiból is láthatunk néhányat. Két jelentős külföldi művész munkája is bekerült a gyűjteménybe: Francis Bacon hármasképe Magyarországon valószínűleg az egyetlen Bacon mű, másik Mary Cassatt francia impresszionista festőművész önarcképe.

Rovat: