Szociológiai konferencia

A KONFERENCIA PROGRAMJA

10 h–10.10: Megnyitó - Dr. Szretykó György A VEAB Szociológiai Munkabizottságának Elnöke

10.10–12 h: ELŐADÁSOK
Magyarország latinamerikanizálódása? - A brazil változat.
Pongrácz Attila, főiskolai tanársegéd, NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Közművelődési, Felnőttképzési és Társadalomismereti Tanszék, Győr

A siker és a sikertelenség kapcsolata a társadalmi tőkével.
Dr. Szakál Gyula, PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Jog és Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet Társadalomtudományi Tanszék, Győr

Diplomások munka nélkül? (Egy veszprémi empirikus szociológiai vizsgálat tükrében).
Dr. Levelekei Magdolna PhD, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszéke, Veszprém, a VEAB Szociológiai Munkabizottságának titkára

A gyermekek szegénysége a mai magyar társadalomban.
Varga Balázs, főiskolai tanársegéd, NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Közművelődési, Felnőttképzési és Társadalomismereti Tanszék, Győr

A veszprémi romák életkörülményei, társadalmi, szociális helyzete.
Dr. Albert József, CSc. (szociológiai tudomány), tanszékvezető főiskolai tanár, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munkás Tanszék, Veszprém

12–12.30: Beszélgetés a résztvevőkkel
12.30–13 h: Ebédszünet

13 h–15 h: ELŐADÁSOK
Társadalmi esélyegyenlőség az iskolákban: a kisebbségtudományokban jártas pedagógus.
Lippai László, főiskolai adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék, Szeged

A hajléktalanság megjelenési formái Veszprémben.
Kalocsai Adrienn, főiskolai oktató, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munkás Tanszék, Veszprém

A magyar szegényellenes hálózat.
Győri Piroska, főiskolai adjunktus, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munkás Tanszék, Veszprém

Szociális célú nonprofit szervezetek a Nyugat-Dunántúlon.
Nárai Márta, tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete, Győr

A romák társadalmi integrációjának lehetőségei.
Dr. Szretykó György, CSc, (szociológiai tudomány) egyetemi docens, NYME FMK, Tanárképző Intézet Humántudományi és Kommunikáció Tanszék, Sopron, a VEAB Szociológiai Munkabizottságának elnöke

Nemi diszkrimináció a posztmodern médiában.
Dr. Bodács Emil, CSc, (történelemtudomány), egyetemi docens, NYME Mezőgazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

15 h–15.30: Hozzászólások és vita
15.30-15.40: Zárszó

Rovat: