IV. ORSZÁGOS VIZUÁLIS KONFERENCIA

MŰVÉSZET – TECHNOLÓGIA – FORMA

November 15. kedd
"BE A MÚZEUMBA!"
Kiállítás és közönsége Művészet – marketing – technológia és a közönség.
Tanítható-e a kortárs művészet?

9–10 h: Érkezés, köszöntés

10–12 h: Kortársunk a művészet - Előadó: Hemrik László múzeumpedagógus - Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
Az előadás a kortárs művészet és a kortárs művészeti múzeum „használhatóságát” igyekszik demonstrálni (videofelvételekkel, gazdag képanyaggal), miközben olyan divatos fogalmakat jár körül, mint az interaktivitás, projekt-munka, tantárgyak közötti - valódi - integráció, múzeumi kontextus, recycling, szociálisan, halmozottan hátrányos csoportok.

12-13.30: Ebéd

13.30-14.30: Kortárs művészet a Győri Képtárban - előadó: N. Mészáros Júlia művészettörténész, a Győri Városi Művészeti Múzeum igazgatója

15-15.30: MÚZEUM AZ ISKOLATÁSKÁBAN – Múzeum és közönsége - előadó: dr. Vásárhelyi Tamás muzeológus, főigazgató-helyettes, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
Az előadó a múzeumok kulturális és oktatási szerepének paradigmaváltásait bemutatva a különböző közönség-múzeum relációkat igyekszik megvilágítani. Elsősorban azonban az iskolás korú látogatók szemszögéből beszél a múzeum tanító-oktató és szórakoztató szerepéről

15.45-16.15: Tanítható-e a kortárs művészet, „minek és hogyan”? - előadó: Sinkó István képzőművész, művészeti író, múzeumpedagógus.
A kiselőadás felvillantja a kortárs művészet taníthatóságának-egyáltalán a közönségéhez való eljuttatásának-nehézségeit és igyekszik pedagógiai, módszertani kulcsokat adni a művészeti neveléssel foglalkozóknak e fajsúlyos probléma megoldásához.

16.30-17.15: Ketten más-kép(p)en - Dr Vásárhelyi Tamás és Sinkó István közös performansza egy tájkép sajátos „kibontása” kapcsán.

17.30–18.30: ÚJ MŰVÉSZET - 15 éves az Új Művészet
A folyóirat interaktív szerkesztőségi estje, vendégeink a szerkesztőség munkatársai.

19-től: Vacsora – utána szabadon választott beszélgetés


November 16. szerda
KONSTRUKTÍV KONCEPCIÓK - Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
2003 nyarán új képzőművészeti gyűjtemény nyitotta meg kapuját Veszprémben a Művészetek Háza épületegyüttesében. A gyűjtemény története, bemutatása, az idei év tematikája alapján. Magyar és nemzetközi anyag jellegzetességei.

9-9.30: Vass László műgyűjtő bevezetője

9.30-10.30: Konstruktív – Konstrukció – Konstruktőr - A XX. század konstruktív képzőművészeti, építészeti és környezettervezési törekvései - előadó: Haász István festőművész

10.45-12: Konok Tamás festőművész

12.30-13.30: Ebéd

14-15.30: Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény bemutatása

16-17.15: PRAESENS - Közép-európai kortárs művészeti szemle - bemutatja: L. Molnár Mária főszerkesztő
„2002 májusában indult útjára az első, a közép-európai kortárs képzőművészet egészével foglalkozó regionális folyóirat, a Praesens. Eddig a régió nem rendelkezett a kölcsönös szakmai tájékozódást és a folyamatos eszmecserét lehetővé tevő fórummal, periodikánk ezt az űrt hivatott betölteni. Az e feladatoknak való sikeres megfelelés záloga a két világnyelven való megjelenés (angol, német), amely végre lehetővé teszi a régió művészeti életének, és egyben a magyar művészetnek a tényleges súlyának megfelelő nyugat-európai és tengeren túli reprezentálását is. Biztosíték a magunkról alkotandó kép autentikusságára és sokszínűségére az a nemzetközi szerkesztőgárda is, amelynek tagjai a régiót alkotó 11 ország neves kortárs művészeti szakértőiből állt össze.”

17.30-19: MŰÉRTŐ - művészeti és műkereskedelmi folyóirat - vendégünk: Andrási Gábor főszerkesztő

19-től: Vacsora – beszélgetés, vita


November 17. csütörtök
A VALÓSÁG VISSZAVÁG
A „Dokumentum” kiállítás- és kiadvány-sorozat 1979-ben indult Veszprémből, amely általában az objektív leképezés sajátos jellemzőit, illetve a képzőművészet és fotográfia határterületeit vizsgálta. A 2000-ben megújult, ma már nemzetközi „Dokumentum” projektek, többek között az alábbi témákra koncentráltak:
- a technológia szerepe a művészeti képalkotásban és kommunikációban
- új képalkotó stratégiák, mint az identitásteremtés eszközei.

9-10: Szimultán jelenségek a kortárs művészetben - előadó: Bordács Andrea esztéta, kurátor

10.15-11.15: Talajvesztés vagy új pálya? Képalkotó stratégiák - a Dokumentum 6 kiállítások és a Fotómátrix CD-rom tükrében - előadó: Jokesz Antal fotóművész, kurátor

11.30-12.30: Dokumentum és média - előadó: Horányi Attila művészettörténész, esztéta

12.30-13.30: Ebéd

13.30-15: Vár Ucca Műhely folyóirat – irodalom-művészet-kritika – bemutatja: Fenyvesi Ottó főszerkesztő

15: A konferencia zárása

Rovat: